16.08.2018

Musterfeststellungsklage- naujas vartotojų ginklas kovoje su įmonėmis?

Blog

Autoren: Dr. Stephan Bausch und Brigita Pupšytė

Background

16.08.2018

Musterfeststellungsklage - naujas vartotojų ginklas kovoje su įmonėmis?

Veliausiai po Lehman Brothers bankroto 2008-aisiais metais ir dėl to kilusių nusivylusių indėlio sertifikatų savininkų skundų pradėta diskutuoti apie naujo teisių nustatymo ieškinio įvedimą. Šis ieškinys skirtas specialiai vartotojams – jų teismo ginčuose prieš įmones. Jungtinėse Amerikos Valstijose pavieniai vartotojai jau nuo seno gali pateikti grupinius ieškinius.

Naujos grupinių ieškinių formos įvedimas Vokietijoje Vokiečių įstatymų leidėjas numato su nauju teisių nustatymo ieškiniu (vadinamu Musterfeststellungsklage) įvesti panašią grupinių ieškinių formą. Iki šiol Vokietijoje buvo galimi grupiniai ieškiniai kapitalo rinkos teisės srityse pagal KapMuG (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz) ir kai kuriems reikalavimams nutraukti arbai panaikinti veiksmus pagal UKlaG (Unterlassungsklagengesetz) arba pagal UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb).

Po didelių sunkumų, dėl kurių šio įstatymo planų beveik buvo atsisakyta, birželio 14-tą dieną 2018-aisiais Bundestag su koalicijos ir SPD partijų sutikimu nusprendė išleisti perdarytą įstatymą – Musterfeststellungsklage.  Liepos 6-tą 2018-aisiais su įstatymo įvedimu sutiko ir Bundesregierung. Šis skubia tvarka išleistas įstatymas turėtų įsigalioti lapkričio pirmą dieną; pagrindinė jo funkcija - padėti vartotojams, susiduriantiems su teisiniais reikalavimais dyzelino tematika.

Vokietijos teisės ministrės Katarinos Barley pasiūlyto įstatymo tikslas yra padėti vartotojams savo teisinius reikalavimus prieš įmones išsikovoti greičiau ir pigiau. Iki šiol vartotojai turėjo tik dvi galimybes:  teismui pateikti ieškinį patys arba perleisti savo reikalavimus už nemažą mokestį įvairiems paslaugų tiekėjams.  

Tačiau kas ši nauja ieškinio forma yra konkrečiai, ką ji žada ir ar gali ji visa tai išpildyti? Pagal šį naują ieškinio modelį vartotojai nebėra priversti pareiškimą į teismą paduoti patys ir taip susidurti su teismo proceso rizika. Vietoje to jiems gali atstovauti specialios vartotojų organizacijos, kaip apibrėžta § 3 III Nr. 1 UKlaG, kurie tuo pačiu metu gali perimti bylą daugumai nukentėjusių asmenų.

Įstaymo projekte numatyta, kad įeškovų asociacija skundą į apygardos teismą gali pateikti, jei susirenka bent dešimt dėl tos pačios priežasties nukentėjusių vartotojų. Atsakingas yra vien tik atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos apygardos teismas pagal § 32c ZPO-E. Ieškovas negali rinktis tarp galimų teismų pagal § 35 ZPO. Jei per du mėnesius į elektroninį ieškinių registrą federalinėje teisingumo reikalų institucijoje savo teisinius reikalavimus užregistruoja mažiausiai penkiasdešimt asmenų, prasideda taip vadinamoji Musterfeststellungsklage. Jei šis skaičius nepasiekiamas, Musterfeststellungsklage neprasideda. Atitinkamų teisinių  pretenzijų pateikimas ieškinio registrui naudingas tuo, jog ieškinio senaties terminas pagal § 204 I Nr. 1a BGB-E yra sustabdomas. Pretenzijų turinio detali kontrolė ir taip pat taip vadinamas ieškovų įgaliojimas pateikti skundus (Aktivlegitimation) pagal § 608 II S. 2 ZPO-E nėra numatytas.

Tokiu būdu pateiktu ieškiniu apsiribojama pavieniais klausimais liečiančius teisinius reikalavimus bei santykius. Taip bus nustatoma, ar apskritai yra faktai, kurie vartotojams suteiktų teisę reikalauti žalos atlyginimo. Pavyzdžiui, būtų galima pagal pateiktus faktus nustatyti, ar apskritai daiktas turi defektą. Konkretūs klausimai liečiantys konkrečią bylą, kaip pavyzdžiui ryšys tarp apgaulingo veiksmo ir dėl to padarytos klaidos, bus nenustatomi ir lieka individualiam ieškiniui.

Jei bylos šalims nepasiseka susitarti ar jos nepriima teisminio taikinimo akto pagal § 611 ZPO-E, išleidžiamas teisių nustatomasis teismo sprendimas (Feststellungsurteil). Pagal jį bendrovė dar nebus  teismo įpareigota ieškovams išmokėti kompensaciją. Jei  įmonė po šio teismo sprendimo nemoka kompensacijos savanoriškai, vartotojas gali išsikovoti kompensaciją (Leistungsurteil) tik  pateikdamas individualų skundą. Šiame naujame procese atsakingas teismas yra priverstas dėl naujo ieškinio (Musterfeststellungsklage) taip vadinamo privalomo poveikio (Bindungswirkung) pagal § 613 ZPO-E gristis praeito teismo padarytomis teisinemis ir faktinemis išvadomis. Kiekvieno ieškinio konkretūs faktai ir ypatumai yra nustatomi tik individualiame procese po Musterfeststellungsklage. Privalomasis poveikis turi ne vien tik galimą pranašumą pagreitinti individualų procesą, bet ir atitinkamą riziką kiekvienam ieškovui. Jei vartotojų organizacija padaro klaidų, vartotojas taip pat negali pakeisti nustatytų išvadų.

Nepaisant naujos ieškinio formos, vartotojai, siekdami išsikovoti savo teisinius reikalavimus, yra priversti pateikti individualų ieškinį dėl žalos atlyginimo (Leistungsklage). 

Nuo pat pradžių iškyla dar viena kliūtis: atsakingos vartotojų apsaugos asociacijos atranka. Ne visos  asociacijos atitinka griežtus naujo įstatymo reikalavimus pagal neseniai įvesto § 606 ZPO-E strapsnio pirmą pastraipą, kad galėtų pateikti ieškinį atstovaujant vartotojams. Ypatingai pagal Nr. 1 šių kvalifikuotų įstaigų nariais  turi būti ne mažiau kaip 350  fizinių asmenų arba dešimt asociacijų. Taip pat vartotojų asociacijos turi būti oficialiai veikiančios mažiausiai keturis metus pagal § 4 UklaG arba priimtos pagal Europos tarybos direktyvos 2009/22/EG ketvirtą straipsnį.

Santrauka
Apibendrinant galima pasakyti, jog šis naujas ieškinys labiau primena kompromisinį sprendimą su tikslu kuo greičiau įsigalioti. Šiame ieškinyje galima atpažinti ambicingo įstatymų leidėjo viziją, vartotojų teisių ir interesų stiprinimui teismo procesuose prieš įmones. Nepaisant to,  šiam įstatymui trūksta detalaus parengimo. Nepaisant naujo ieškinio vartotojai turės ir toliau įveikti daug kliūčių kovojant už savo teisines pretenzijas ir ilgai laukti finansinio sprendimo. Tikroji šio įstatymo idėja dar nėra subrandinta, todėl išlieka klausimas, ar šis greitu laiku įsigaliojantis įstatymas apskritai sugebės išpildyti pateiktus lūkesčius.

Author
Dr Stephan Bausch, D.U.

Dr Stephan Bausch, D.U.
Partner
Cologne
stephan.bausch@luther-lawfirm.com
+49 221 9937 25782