01.01.2014 // Dr Florian Schulz M.B.A. (Nimbas) // Publications // Capital Markets, Banking & Finance

Entscheidungsbesprechung zum BGH Urt. v. 28.05.2013 - II ZR 83/12 (Eigenkapitalersatzrecht)

Publication
Content

in: EWiR 2014, S. 207 f.

Author
Dr Florian Schulz M.B.A. (Nimbas)

Dr Florian Schulz M.B.A. (Nimbas)
Partner
Hamburg
florian.schulz@luther-lawfirm.com
+49 40 18067 18023