04.05.2015 // Dr Richard Happ // Dr Stephan Bausch, D.U. // Publications // Capital Markets, Banking & Finance , Tax Law

The case HETA: sovereign expropriation of foreign creditors

Publication
Content

in: www.versicherungswirtschaft-heute.de/, 04.05.2015

Author
Dr Stephan Bausch, D.U.

Dr Stephan Bausch, D.U.
Partner
Cologne
stephan.bausch@luther-lawfirm.com
+49 221 9937 25782

Dr Richard Happ

Dr Richard Happ
Partner
Hamburg
richard.happ@luther-lawfirm.com
+49 40 18067 12766