23.06.2020 // Christian Kuß, LL.M. // Samira Altdorf // Dr. Sebastian Felix Janka, LL.M. (Stellenbosch) // Veröffentlichungen // Kartellrecht

Kartellrecht/Datenschutzrecht:Facebook./.BKartA: "BGH confirmed in summary proceedings that the extensive collection and use of data by Facebook across multiple services could constitute an abuse of a dominant market position"

Publikation
Inhalt
Autor/in
Dr. Sebastian Felix Janka, LL.M. (Stellenbosch)

Dr. Sebastian Felix Janka, LL.M. (Stellenbosch)
Partner
München
sebastian.janka@luther-lawfirm.com
+49 89 23714 10915

Christian Kuß, LL.M.

Christian Kuß, LL.M.
Partner
Köln
christian.kuss@luther-lawfirm.com
+49 221 9937 25686

Samira Altdorf

Samira Altdorf
Associate
Düsseldorf
samira.altdorf@luther-lawfirm.com
+49 211 5660 11176