21.07.2013 // Prof. Dr Eberhard Kalbfleisch // Publications // Tax Law

Handbuch der Rechnungslegung 7. Teil, 2. Abschnitt, §§ 256 AktG, 257 AktG 3. Buch, 1. Teil, 2. Abschnitt, § 293a, 293b, 293c AktG

Publication
Content

 Hrsg. Küting/Weber, 18. Ergänzungslieferung, Dezember 2013

Author